Thanh Hóa

Mạo danh cán bộ sở để có thể lừa chạy việc

Ninh xưng là cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, có thể xin việc vào ngành y cho nhiều người,